• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY

 ZARZĄDZANIE PŁACE | ECP| Rejestracja czasu pracy  INFORMACJE

 

System rejestracji czasu pracy.

  

    Dla uproszczenia ewidencji obecności pracowniczej oraz w celu ułatwienia kontroli obecności w pracy polecamy prosty i tani komputerowy rejestrator czasu pracy.

    W skład rejestratora wchodzi:

 - komputer osobisty w najprostszej wersji,

 - uniwersalny czytnik kodów kreskowych,

 - zainstalowany program rejestracji czasu pracy {RCP},

 - prosta wizytówka z kodem kreskowym,

 - tablica pomocnicza sygnałów zapisanych kodem kreskowym.


 Opis programu RCP.

    Program jest w pełni automatyczny i tylko nastawiony na przyjęcie sygnału jego interpretacje oraz zapisanie zdarzenia do pliku. Wszystkie odczyty od momenty włączenia programu realizowane są przez czytnik i od razu na ekranie przedstawiona jest interpretacja zdarzenia.

    W przypadku gdy występuje niejednoznaczność program sygnalizuje odpowiednim opisem.

    Przy błędnym podaniu sygnału po prostu wykorzystując pomocniczą tablicę wczytujemy nową treść.

    Program do interpretacji sygnałów wykorzystuje zapisy w kartotece ewidencji czasu pracy oraz zapisy wcześniejsze.


  Obecność w pracy:

    Pierwszy odczyt karty identyfikacyjnej pracownika PIK w przedziale czasowym podanym w harmonogramie czasu pracy, gdy harmonogram jest nieustalony program przyjmuje domyślnie pełną godzinę rozpoczęcia dnia pracy najbliższą czasowi rejestracji PIK.


  Przerwa w pracy.

    Drugi odczyt PIK jest zawsze interpretowany jako zakończenie obecności w pracy.

Jednoznaczność tego sygnału interpretowana jest względem harmonogramu pracy, jeżeli ten odczyt nie znajduje się w przedziale zakończenia zmiany to interpretowany jest jako wyjście pracownika z pracy. Program oczekuje z tablicy sygnałów wskazania jakie to jest wyjście np.

służbowe, prywatne odpracowane itd. Brak takiego opisu program potraktuje jako sprawę do późniejszego wyjaśnienia i zawrze to w odpowiednim raporcie.


  Koniec przerwy i powrót do pracy.

    Jeżeli wystąpi trzeci odczyt PIK w przedziale harmonogramu pracy to jest to powrót do pracy. Przedział czasowy pomiędzy drugim i trzecim odczytem wyznacza czas przerwy.


  Koniec pracy.

     Każdy odczyt w przedziale zakończenia zmiany gdy pracownik był obecny w pracy jest sygnałem końca pracy. Jeżeli zaistnieją sytuacje że nie było możliwości podania odczytu końca pracy lub również i końca przerwy program przyjmie że oba te zdarzenia nastąpiły zgodnie z harmonogramem pracy pracownika.

    Przykładowa tablica sygnałów i przykłady odczytów wraz z ich interpretacją pokazujemy na stronie sygnały.


Wymagania dla komputera (Zalecane)
PROCESOR                           1 GHz
DYSK  - wolne miejsce           2 GB
PAMIĘĆ                             256 MB

System zalecany Windows XP, 2000

 

Czytniki kodów kreskowych. 

Oferujemy pomoc w doborze czytników. 


Karty identyfikacyjne.  

System RCP umożliwia wykonanie we własnym zakresie kart identyfikacyjnych z kodem kreskowym lub można zlecić przygotowanie kart naszej firmie.

 

Przygotowanie tablicy sygnałów. 

System RCP umożliwia wydruk we własnym zakresie tablicy sygnałów sterujących, należy wykonać go na sztywnym papierze i zabezpieczyć np. poprzez zalaminowanie, wydruk powinien być wykonany na drukarce laserowej.

Tablicę odpowiednią można także zamówić w naszej firmie.

 

 


 

Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem modułu RCP proszę o kontakt z Naszym konsultantem 016 6760200 lub pi@pei.pl 

 

System został opracowany zgodnie z najnowszymi przepisami kodeksu pracy i wytycznymi PIP w zakresie kontroli czasu pracy, przerw regulaminowych, dokumentowania obecności i przerw w pracy, rozliczenia urlopów.

system pracuje w środowisku klient-serwer opartym o niezawodny  MS-SQL SERVER 

OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY