PEŁNA OFERTA     | WERSJE DEMONSTRACYJNE |  CENNIK          | ZAMÓWIENIA     | NASI KLIENCI    | FORUM
         Wypozyczalnia - rozwi±zanie zastosowane w serwisie samochodowym. 

WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI W SERWISIE SAMOCHODOWYM 

Firma J.J. IDCZAK - to autoryzowany dealer  VW, Audi, Skoda prowadzi punkty serwisowe w Łodzi i Zgierzu. W firmie wykorzystywane s± narzędzia w ilo¶ci kilku tysięcy pozycji kartotekowych. Warto¶ć narzędzi i urz±dzeń jest bardzo duża, natomiast brak było szczegółowej informacji o aktualnym  stanie i wykorzystaniu konkretnych narzędzi. Firma poszukiwała odpowiedniego programu pozwalaj±cego na prowadzenie ewidencji ilo¶ciowej i warto¶ciowej magazynu narzędzi oraz dawała informacje gdzie i przez kogo wykorzystywane jest dane narzędzie.   

Rozwi±zanie

Firma zakupiła produkt Wypożyczalnia wersja 2.8 w wersji do 10 ty¶ pozycji kartotekowych dla 2 niezależnych punktów serwisowych.

Korzy¶ci

Dzięki zastosowaniu oprogramowania została uchwycona warto¶ć narzędzi będ±cych na stanie wypożyczalni. Program daje natychmiastow± informacje o stanie wypożyczalni oraz o pracownikach korzystaj±cych z danego narzędzia, urz±dzenia. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie posiadanych narzędzi. Program sygnalizuje termin legalizacji urz±dzeń kontrolno pomiarowych. Rejestrowane s± wszystkie ruchy na kartotece takie jak: zakup narzędzia, likwidacja, sprzedaż, wypożyczenie, zwrot. 

Obsługuj±cy posiada informacje o aktualnym stanie i planowanych terminach zwrotu. Dzięki zastosowaniu wspomagania programem sprawniej funkcjonuje wypożyczalnia i racjonalnie wykorzystywane s± posiadane zasoby, łatwiej i precyzyjniej można planować zakup nowych urz±dzeń. 

Program dzięki współpracy z przedstawicielem firmy Idczak wzbogacony został o nowe funkcje podnosz±ce jego przydatno¶ć w firmach branży motoryzacyjnej. 

Firma AUTO SALON ¦WITOŃ-PACZKOWSKI z Lubina - to autoryzowany dealer  VW, Audi prowadzi działa na rynku Dolnego ¦l±ska nieprzerwanie od 10 lat. Posiada certyfikat ISO 9001. Firma zwróciła się do nas z pro¶b± o przedstawienie oferty i wdrożenie programu obsługi gospodarki narzędziowej z możliwo¶ci± automatycznej identyfikacji pracowników, wykorzystuj±c posiadane karty zbliżeniowe systemu ewidencji czasu pracy.

Rozwi±zanie

Firma zakupiła nasz najnowszy produkt produkt Wypożyczalnia SQL wersja 1.5.2 z licencj± na 2 stanowiska, dodatkowo wykonali¶my procedurę przenosz±c± dane o narzędziach ze starego systemu do nowego.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowsz± wersj± programu, chętnie odpowiemy na pytania. Jeste¶my otwarci na zmiany tak, aby produkt w pełni zaspokoił Państwa oczekiwania. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z KONSULTANEM

 

  ©2002 PI webmaster@pei.pl