• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY

 PRODUKCJA - NOWOCZESNY SYSTEM ZLECENIOWY   INFORMACJE

 

    Co NAS wyróżnia ? 

Kładziemy nacisk na:

analizę w czasie rzeczywistym wykorzystania maszyn i stanowisk,

bilansowanie i analiza możliwości wykonania zadań w odniesieniu do pracowników i maszyn, możliwość symulacji awarii maszyn itp.

możliwość indywidualnego dostosowania nazewnictwa i znaczenia pól w programie, przygotowanie wzorów wydruków dokumentów pod obowiązujące w przedsiębiorstwie lub zastosowanie wzorów standardowych,

bieżącą rejestrację każdej wykonanej operacji dzięki zastosowaniu   nowoczesnych metod znakowania dokumentów,

doradztwo i analiza przedsiębiorstwo pod kątem maksymalizacji efektów wdrożenia systemu pomoc w doborze urządzeń, sposobu pracy, niezbędnych zmian organizacyjnych.        

 

 

     System produkcji zaspakaja potrzeby firmy produkcyjnej w następujących obszarach:

przygotowanie dokumentacji (baza konstrukcyjno technologiczna) -     obejmującej technologię wykonania detali, wyrobów gotowych, złożeń, receptur (norm materiałowych i czasowych), wykorzystanych narzędziach zgodnie z systemami ISO wdrożonymi w przedsiębiorstwie,

planowanie zadań produkcyjnych, bilansowanie materiałów niezbędnych do wykonania planu, bilansowanie zasobów ludzkich, bilansowanie obciążenia stanowisk, maszyn z określeniem niedoborów i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

przygotowanie i emisja dokumentacji warsztatowej, przewodnik, karta postępu pracy, specyfikacja materiałowa i montażowa, karty pracy, inne w zależności od specyfiki firmy

rejestracja przebiegu wykonania zlecenia, sygnalizacja przekroczenia terminów realizacji, rejestracja pobrań materiału wg zużycia rzeczywistego, rejestracja wykonanych operacji,

określenie na bieżąco kosztów zlecenia, kosztów produkcji, robót w roku, kosztów pobranych materiałów itp. W połączeniu z modułem handlowym określenie marży poszczególnych zleceń i ich grup, przygotowanie informacji o wyrobieniu pracowników na podstawie kart pracy na potrzeby systemu

 

Program pozwala określić szczegółowo koszt i rentowność zadań produkcyjnych oraz uzyskane marże, jest cennym narzędziem zarówno dla służb odpowiedzialnych za dokumentację produkcyjną jak i związanych działem księgowym i marketingu. Dzięki automatyczne określaniu zapotrzebowania na materiały wspomaga dział zaopatrzenia i kontroluje wielkość zapasów i robót w toku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją  i bezpłatną wersją demo

 

Dokumenty emitowane przez system oznaczone są unikalnym numerem zapisanym w postaci kodu kreskowego, dzięki temu można automatycznie rejestrować karty pracy i pobrania materiałów oraz nanosić wykonanie poszczególnych zleceń.

•  OFERTA •  CENNIKZAMÓWIENIEWERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY